Fjernpeiling av nivå i tanker og siloer er blitt en viktig del av logistikken for mange bedrifter. Det er ingen tvil om at fjernpeiling gir bedre kontroll og reduserer risikoen for tomme tanker. Oversikt på mobiltelefon og PC samt varsling på ønskede nivåer er integrert i våre systemer.

Sitemonitor Modem

Sender data hvert 10. minutt og kan kobles opp mot inntil 8 målere. Kan også kobles mot eksisterende nivåmålere, i tillegg til lasteceller.

Ultralyd - og radarmålere

Våre ultralyd- og radarmålere leveres nå for både fast og flytende masse. For bedrifter med fòr og pellets gir dette nye muligheter å kontrollere nivå og unngå utfordringer med hastebestillinger og tomme siloer.

Trykknivåmåler

Trykkmåler med atmosfærekompensering.

Svært nøyaktig og robust måler som nå også leveres EX godkjent.

Rochester nivåmålere

Vi leverer alle typer Rochester målere.

Passer perfekt til bensin eller andre væsker med variabelt trykk.