Fjernpeiling av nivå i tanker og siloer har blitt en viktig del av logistikken for mange bedrifter. Det er ingen tvil om at fjernpeiling gir bedre kontroll og minker risikoen for tomme tanker. Oversikt på både mobiltelefon og PC, og varsling på ønskede nivåer er integrert i våre systemer.

Sitemonitor Modem


Sender data hvert 10. minutt og kan kobles opp mot inntil 8 målere. Kan også kobles til mot eksisterende nivåmålere, også lasteceller.Ultralyd- og radarmålere

Våre ultralyd- og radarmålere leveres nå for både fast og flytende masse. For bedrifter med fòr og pellets gir dette nye muligheter for å ta kontroll på nivå og unngå utfordringer med hastebestillinger og tomme siloer.

Trykknivåmåler


Trykkmåler med atmosfærekompensering.
Svært nøyaktig og robust måler som nå også
leveres EX godkjent.


Levelwatcher


Til mobile tanker. Komplett enhet med innebygd modem og batteripakke med levetid på inntil 3 år.Kan brukes på tanker inntil 3 meter. Ingen kabling.

Rochester nivåmålere

Vi leverer alle typer Rochester målere.
Passer til bensin og andre væsker med variabelt trykk.